1

Tìm Kiếm

GALLERY

Đèn flash Godox và Softbox + ống kinh khẩu độ mở lớn , set khẩu lớn nhất + tốc độ màn trập cao + ISO thấp + Trigger Hss ....

Đèn flash Godox và Softbox + ống kinh khẩu độ mở lớn , set khẩu lớn nhất + tốc độ màn trập cao + ISO thấp + Trigger Hss .... đó là điều kiện cần để sáng tác những shot ảnh chân dung vô cùng ấn tượng . Đèn flash Godox và Softbox + ống kinh khẩu độ mở lớn , set khẩu lớn nhất + tốc độ màn trập cao + ISO thấp + Trigger Hss .... đó là điều kiện cần để sáng tác những shot ảnh chân dung vô cùng ấn tượng .

     Đèn flash Godox và Softbox + ống kinh khẩu độ mở lớn , set khẩu lớn nhất + tốc độ màn trập cao + ISO thấp + Trigger Hss .... đó là điều kiện cần để sáng tác những shot ảnh chân dung  vô cùng ấn tượng .

 

https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.208.476a124erIHAGy&id=533153750792&ns=1&abbucket=2&skuId=3209915477882

 https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.208.476a124erIHAGy&id=533153750792&ns=1&abbucket=2&skuId=3209915477882

 

https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220o.1000855.0.0.21af426aJMPnkD&pvid=d5b6c847-9416-4b56-92a9-b3c527240375&pos=3&acm=03067.1003.1.1977615&id=534174990937&scm=1007.12776.82642.100200300000000https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220o.1000855.0.0.21af426aJMPnkD&pvid=d5b6c847-9416-4b56-92a9-b3c527240375&pos=3&acm=03067.1003.1.1977615&id=534174990937&scm=1007.12776.82642.100200300000000

 

Các tin khác

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê