1

Tìm Kiếm

CHÍNH SÁCH

Chân MONOPOD chụp ảnh và quay Video

Chân Monopod tuy không so sánh về độ vững vàng với chân Tripod , nhưng về độ cơ động , tuỳ biến cao khi chụp ảnh sự kiện , hội nghị hay để giảm thiểu khối lượng thiết bị khi quay Video ngoại cảnh...thì đó là 1 lựa chọn lý tưởng .

       Chân Monopod tuy không so sánh về độ vững vàng với chân Tripod , nhưng về độ cơ động , tuỳ biến cao khi chụp ảnh sự kiện , hội nghị hay để giảm thiểu khối lượng thiết bị khi quay Video ngoại cảnh...thì đó là 1 lựa chọn lý tưởng  . 

 

   

Các tin khác

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê