8 đèn 40W

http://cameratranquang.com/san-pham/phong-art-mm19-1-3202.html

Tìm Kiếm

Túi 2 lenkit-Sony anpha

Túi 2 lenkit-Sony anpha
Mã sản phẩm:
Túi 2 lenkit-Sony anpha
Giá:
350.000 VND
Chia sẻ:

 

 

Body & len

* NEX5T/5R/A5000/A5100/A6000/6L/3N/5N/5C/7K/F3+ lenkit E1650/E1855 và ống kính telezoom E55210 

 *Sony Anpha   A77/A65/A58/A57/A55/A580/A35/A33/A390/A290+ lenkit SAL1855

 *Sony RX10/HX300/HX200/HX100/H200/HX400+ phụ kiện

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê