http://cameratranquang.com/san-pham/phong-art-mm19-1-3202.html

Tìm Kiếm

Tay treo LS-15

Tay treo LS-15
Mã sản phẩm:
Giá:
Vui lòng gọi...
Chia sẻ:

                    Tay treo Medium - 02 , xếp gọn 85cm & dài tối đa 1,6m  ...........850.000 đ 

      

    Tay treo  LS-15 , xếp gọn 1,28m & dài tối đa 2m35  ........... 1.500.000 đ 

 

 

 

 

      Mô tả : 

       

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê