DP400III

1

Tìm Kiếm

Tấm GRID 90cm cho softbox parabolic (90cm)

Tấm GRID 90cm cho softbox parabolic (90cm)
Mã sản phẩm:
Tấm GRID 90cm cho softbox parabolic (90cm)
Giá:
380000 đ /Cái
Chia sẻ:

Tấm GRID 90cm cho softbox parabolic (90cm)

                    

                   Giá softbox :  (http://cameratranquang.com/san-pham/godox-parabolic-90l-90h-3212.html)

  

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê