8 đèn 40W

http://cameratranquang.com/san-pham/phong-art-mm19-1-3202.html

Tìm Kiếm

Stand 95cm

Stand 95cm
Mã sản phẩm:
Stand 95cm
Giá:
Vui lòng gọi...
Chia sẻ:

 

 

 

Stand LS-601 

Light Stand LS-601

 
  Model: LS-601
  Max. height: 95cm,
  Mini. height: 40cm,
  Folded length: 38cm,
  Self weight: 0.45kg,
  Support weight: 3.0kg

 

 

 


 

 

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê