8 đèn 40W

http://cameratranquang.com/san-pham/phong-art-mm19-1-3202.html

Tìm Kiếm

Stand 70-200cm

Stand 70-200cm
Mã sản phẩm:
Stand 70-200cm
Giá:
450.000 VND
Chia sẻ:

 

                 450.000 đ                                             

   

 


 

Luôn dễ dàng xếp gọn , nhẹ

 

 

đầu của chân đèn 70-200cm có sẳn ren 3/8" tương thích vởi rất nhiều thiết bị đèn flash

 


 

 

 
 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê