1

Tìm Kiếm

SOFTBOX 80CM - THAO TÁC BẬT NHANH

SOFTBOX 80CM - THAO TÁC BẬT NHANH
Mã sản phẩm:
SOFTBOX 80CM - THAO TÁC BẬT NHANH
Giá:
930000 VND /Cái
Chia sẻ:

SOFTBOX dù bát giác ngàm Bowens 

 

                              Thiết kế đặc biệt để  THAO TÁC BẬT NHANH - XẾP GỌN  

 

80cm     :     930.000 đ

120cm   : 1.080.000 đ 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê