1

Tìm Kiếm

ROUNDLED 620B (Ring-led)

ROUNDLED   620B (Ring-led)
Mã sản phẩm:
ROUNDLED 620B (ring-led)
Giá:
2950000 VND /Cái
Chia sẻ:
         Đèn Round LED 620B có độ tinh chỉnh ánh sáng và chuyển màu sắc nhẹ nhàng , vừa ý . Là loại đèn không thể thiếu chuyên dành cho các phòng trang điểm và các học viện Makeup để chụp những bức ảnh Chân dung nghệ thuật dưới góc nhìn của người chuyên nghiệp . 
 
 - Ánh sáng tròn đều theo khuôn mặt .
 - Tạo Catchlight tròn trong mắt mẫu .
 
 
 
 
Specifications : 
 
1.2.4G wireless control, it is more stable and unaffected of angles and light sources.
2.Has 16 independent channels for grouping, can remote the lights in different groups for lighting and color temperature adjustment.
3.Adopted professional LED drive technology, avoid light strobing and undulant image appeared.
4.Adopted coding stepless dimming technology, dimming accurately, operating smoothly and stably.
5.Displayed by digital screen, displays functions and power-output more intuitively.
6.Supports checking the power of one battery singly.
7.LED-620A/620B/XX only has digital stepless dimming function.
8.Not only LED-620B has digital stepless dimming function, also has digital stepless color temperature adjustment.
9.Combines with 15V power adapter can let the LED ring light working whole day.
10.Light beads LED technology with low consumption, energy saving and environmental protection, color temperature adjustment is more accurately.
Components description of LED Ring Light
Filter/Color temperature filter
Led light bulbs
Hot shoe
15V power input socket(Outside is negative)
A/B battery magazine
Display screen
Power checking key for A battery magazine
Power checking key for B battery magazine
Channel switching key
Dimming key/Color temperature switching key
1/4 standard screw-whole
LED Light bracket interface
Locking knob
Power source ON/OFF

  

                 Kích thước của LED 620B

 

 

   Combo  :   

 1 Chân đèn hơi 2,4m & 1 tay Boom LS-09 + 1 LED RING 620B = 3.900.000 đ

 

 _____________________________________________________________________________________________________________

 

     Tham khảo loại đèn thứ 2 : 

         

Đèn LED make-up hình Hoa Sen 45cm

Đèn LED make-up hình Hoa Sen

2.100.000 đ /Cái (có kèm theo 1 chân stand)

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê