1

Tìm Kiếm

Phông nền 3D 2 mặt hình HOA & LÁ

Phông nền 3D  2 mặt hình HOA & LÁ
Mã sản phẩm:
Phông nền 3D 2 mặt hình HOA & LÁ
Giá:
110.000 đ VND /Tam
Chia sẻ:

         Mô tả : 

           - Bố cục ảnh đã được tạo sẳn , màu sắc tươi như thật , độ sâu hình khối của Hoa & Lá cũng là thật hoàn toàn ... và sản phẩm chỉ cần được đặt vào đúng chổ để bấm máy . 

            - Mỗi tấm phông 3D Hoa lá có 2 mặt giúp tạo sự thay đổi linh động giữa các bức ảnh quảng cáo  .

              ví dụ : khi chụp 1 sản phẩm nước hoa ,với 2 tấm nền 3D Hoa Lá ,  có thể tạo nhiều bức ảnh khác nhau .

   

     Kích thước :    28 x 44cm

       Sau khi sản phẩm được đặt theo bố cục của phông nền :  

 

    Chọn Các loại phông nền 3D hoa - lá 2 mặt  :  

                      

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 ____________________________________________________________________________________________________

  

_____________________________________________________________________________________________________

  

 

 

 

 

 

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê