DP400III

1

Tìm Kiếm

Phông chụp ảnh Trang sức & Nữ trang

Phông chụp ảnh Trang sức & Nữ trang
Mã sản phẩm:
Phông chụp ảnh Trang sức & Nữ trang
Giá:
90000 đ /Tấm
Chia sẻ:

 

      Chụp  ảnh sản phẩm cho Nữ trang & trang sức

             đã có những loại phông chuyên làm nổi bật phong cách sang trọng của  sản phẩm ...

 

               

                    Kích thước chung mỗi loại  : 

    0.5 x 0.5m  =    90.000 đ

      0.5 x 1m     =  180.000 đ

                   Có 3 mẫu phông nền :

                                                                 MẪU I

 

 

 

           Phông nền SAO chụp ảnh nữ trang  hoặc đồ trang sức tuyệt vời nhất khi kết hợp với các dòng ống kinh có DOF mỏng như  F1.4 , f2.8... để tạo hiệu ứng lấp lánh như sao

 

 

 

   khẩu  F4 

 

khẩu F1.4 

 

                                                                     MẪU II (44a)

 

  ____________________Samples pics______________________

         

 

 

 

 

                                                              MẪU III (44b) :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê