8 đèn 40W

http://cameratranquang.com/san-pham/phong-art-mm19-1-3202.html

Tìm Kiếm

Phông 01A

Phông 01A
Mã sản phẩm:
Phông 01A
Giá:
1.550.000 VND
Chia sẻ:

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Phông di động

* Loại 1B :    chuyên sử dụng cho các loại phông vải , không kéo cuộn, có sẳn trục ngang, độ dài trục ngang dài  tuỳ ý từ 1,2m -> 3m .

1.850.000 đ  (gồm 2 chân phông và 1 thanh ngang treo phông)

 

 * Loại 1C :  Cơ động và kèm theo 1 túi đựng  .  Sử dụng kéo cuộn được cho 2 loại phông vải và phông giấy

     Giá: 2.500.000 đ

     (gồm 2 chân phông và 1 thanh ngang treo phông tháo rời 4 đoạn và xích kéo cuộn)

 

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê