1

http://cameratranquang.com/san-pham/phong-art-mm19-1-3202.html

Tìm Kiếm

Khung phông 2x2m

Khung phông 2x2m
Mã sản phẩm:
Khung phông 2x2m
Giá:
1.280.000 VND /Bộ
Chia sẻ:

 

 

 

 

                ______________________________________________________________________________________________________

 


                                                                   Giá  5.800.000 đ /bộ combo

 

       

 

               __________________________________________________________________________________________________

 

 

 http://cameratranquang.com/san-pham/phong-vai-fabric-3257.html   http://cameratranquang.com/san-pham/phong-vai-fabric-3257.html

 

     

 

* Chú ý  nên đảm bảo khoảng cách như hình sau khi treo  phông để  an toàn  hơn  : 

 

 

        Các Stylist minh họa

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê