DP400III

1

Tìm Kiếm

Dù phản có kích thước lớn

Dù phản có kích thước lớn
Mã sản phẩm:
Dù phản có kích thước lớn
Giá:
VND /Cái
Chia sẻ:
     

Tư vấn mua hàng và đặt hàng

               

 

    Trang bị dù có kích thước lớn là ưu tiên hàng đầu cho một phòng chụp Studio vì mục đích đa dụng và lắp ráp cơ động . 

  

 CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆUGodox

      Dù Parabolic Godox UB-130 , UB-165

 

 

 

DÙ PHẢN BẠC Parabolic (Đã bao gồm tản sáng)   GIÁ
Dù phản bạc Parabolic hiệu Godox - UB-130S   1.480.000
Dù phản bạc Parabolic hiệu Godox - UB-165S   1.530.000

 

 

 

    

DÙ PHỦ TRẮNG Parabolic (Đã bao gồm tản sáng)         GIÁ           
Dù phản bạc Parabolic hiệu Godox - UB-130W   1.600.000      
Dù phản bạc Parabolic hiệu Godox - UB-165W   1.800.000      

 

 

DÙ XUYÊN Parabolic (Đã bao gồm tản sáng) MÃ SẢN PHẨM  GIÁ
Dù xuyên Parabolic hiệu Godox - UB-85D UB-85D + DPU-85BS 900.000      
Dù xuyên Parabolic hiệu Godox - UB-105D UB-105D + DPU-105BS 1.180.000   
Dù xuyên Parabolic hiệu Godox - UB-130D UB-130D + DPU-130BS 1.680.000   
Dù xuyên Parabolic hiệu Godox - UB-165D UB-165D + DPU-165BS 1.800.000   

 

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê