1

http://cameratranquang.com/san-pham/phong-art-mm19-1-3202.html

Tìm Kiếm

dolly Yunteng 901

dolly Yunteng 901
Mã sản phẩm:
dolly yunteng 901
Giá:
1.300.000 VND
Chia sẻ:

      Bộ Dolly 901 có thể gắn cho mọi loại chân máy ảnh máy quay , chân đèn phòng chụp ...khối lượng chịu tải đến 25kg

 

 

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê