1

Tìm Kiếm

Core-Boomarm (Khớp đơn C-stand)

Core-Boomarm (Khớp đơn C-stand)
Mã sản phẩm:
Core-Boomarm (Khớp đơn C-stand)
Giá:
650.000 đ đ /Cái
Chia sẻ:

  http://cameratranquang.com/san-pham/3123/boomarm

 

     Core - Boomarm : (Khớp đơn C-stand)

       650.000 đ

       

       ------------------------------------ Ứng dụng -----------------------------------

     gắn Boomarm Core trên phần đầu của 1 chân đèn / stand tạo rất nhiều  công dụng

   

                      tay treo đèn LED

             

  tay treo phông/ treo tấm PVC  diffuser

                 

             

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê