DP400III

1

Tìm Kiếm

Chân tay boom LS-13

Chân tay boom LS-13
Mã sản phẩm:
Chân tay boom LS-13
Giá:
2.800.000 đ VND /Cái
Chia sẻ:

 Tư vấn mua hàng và đặt hàng

                

Studio  accesories boomarm 

 

 

  2 bộ tay boom treo (tùy theo khối lượng đèn)

 

 

           

                       1.900.000 đ                                                            2.200.000 đ 

 

 

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê