8 đèn 40W

http://cameratranquang.com/san-pham/phong-art-mm19-1-3202.html

Tìm Kiếm

Chân Lightstand Mobile

Chân Lightstand Mobile
Mã sản phẩm:
Chân Lightstand Mobile
Giá:
600.000 VND
Chia sẻ:

                      

                   Chân chụp ảnh sản phẩm cho smartphone và máy ảnh du lịch

 

* Loại Chân cao 70-200cm

giá : 600.000 đ

         Bao gồm :   - 1 chân 70-200cm 

                                    - 1 phoneClip  giữ điện thoại để chụp ảnh sản phẩm  

                                             -  1 Miniball head 

                

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                      * Loại Chân gọn 40-95cm

giá : 450.000 đ

 

 

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê