DP400III

1

Tìm Kiếm

Chân JB-16

Chân JB-16
Mã sản phẩm:
Chân JB-16
Giá:
1.800.000 VND /Cái
Chia sẻ:

   

 

          

  

 

 

 

  2 bộ tay boom treo (tùy theo khối lượng đèn)

 

 

           

                       1.900.000 đ                                                            2.200.000 đ 

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê