DP400III

1

Tìm Kiếm

BOYA BY- 35C-XLR PRO (adapter)

BOYA BY- 35C-XLR PRO (adapter)
Mã sản phẩm:
BOYA BY- 35C-XLR PRO (adapter)
Giá:
350.000 đ VND /Cái
Chia sẻ:

 Tư vấn mua hàng và đặt hàng

                

 

 BOYA BY- 35C-XLR PRO

 

 - Bộ chuyển đổi 3,5mm sang XLR với Bộ chuyển đổi nguồn
 - Chuyển đổi Phantom Power thành Plug-in Power
 - Chấp nhận 12-48V Phantom Power

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê