DP400III

1

Tìm Kiếm

Bộ flash 120W SOFTBOX

Bộ flash 120W SOFTBOX
Mã sản phẩm:
Bộ flash 120W SOFTBOX
Giá:
4.300.000 VND /Bộ
Chia sẻ:

  

 Tư vấn mua hàng và đặt hàng

                

   *   2 bộ chụp ảnh sản phẩm  Phòng chụp thời trang và quảng cáo sản phẩm   

 

       Sử dụng softbox 50x70cm  : 

                                             Giá ( bộ 1 đèn) : 2.450.000 đ 

 Bao gồm :     01 đèn flash E-120 ( kèm 1 bộ Trigger Nicefoto) 

                        01 softbox 50x70cm

                        01 chân đèn 70-200cm   

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 Giá : 4.000.000 đ 

 

_____________________________________________________________________

 

   * GIÁ :     4.700.000 đ / bộ

Bao gồm  :

      02 Dù phản +  02 đèn (kèm 2 đầu đèn e27) +  02  chân 70-200cm  +  01  bộ kích đèn 

 

_____________________________________________________________________

 

GIÁ :     2.450.000 đ / bộ 1 dù 1 đèn 

                . 

 

 

 

___________________________________________________________________________

                                         Giá ( bộ 2 đèn) : 4.300.000 đ 

 Bao gồm :      02 đèn flash E-120 ( kèm 1 bộ Trigger Nicefoto) 

                  02 softbox 50x70cm

                  02 chân đèn 70-200cm   

 

 ________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

  

  Thông số đèn flash : 

 

                                                                                          E-120 (120W)

 _________________________________________________________________________________________

 

 

                                  Tham khảo thêm các Thiết bị phòng chụp :

        

      

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê