DP400III

1

Tìm Kiếm

Bộ Đèn softbox DP400W III

Bộ Đèn softbox DP400W III
Mã sản phẩm:
Bộ Đèn softbox DP400W III
Giá:
11.200.000 đ VND /Bộ
Chia sẻ:

       

 Tư vấn mua hàng và đặt hàng

                

 

  

 

Bao gm : 

                                    * Đèn flash Godox DP400III  ....02 

                                    * Softbox Godox 60x90cm  ..... 02

                                    * Chân đèn Air fusion 2,8m ..... 02

                                    * Trigger Godox X2T C/N/S...... 01

 

 

 

 

            

     Tham khảo 

                                            GODOX DP600III  : 4.100.000 đ 

      

 Thông số : 

 

 

 

Đèn Studio Godox DP400II

Đèn Studio Godox DP400II

   2,800,000đ
 
Đèn Studio Godox DP600II

  Đèn Studio Godox DP600II

    3,800,000đ
   
Đèn Studio Godox DP800II

Đèn Studio Godox DP800II

4,500,000đ
  
Đèn Studio Godox DP1000II

 Đèn Studio Godox DP1000II

            6,500,000đ

 

 

Thiết bị phòng chụp  - Studio Accessories

                                               

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê