DP400III

1

Tìm Kiếm

Bộ 3 đèn 800w và Dù 165cm

Bộ 3 đèn 800w và Dù 165cm
Mã sản phẩm:
Bộ 3 đèn 800w và Dù 165cm
Giá:
VND /Bộ
Chia sẻ:

 

Tư vấn mua hàng và đặt hàng

               

 

DÙ PHẢN BẠC Parabolic (Đã bao gồm tản sáng)   GIÁ
Dù phản bạc Parabolic hiệu Godox - UB-130S   1.480.000
Dù phản bạc Parabolic hiệu Godox - UB-165S   1.530.000

 

 

 

    

DÙ PHỦ TRẮNG Parabolic (Đã bao gồm tản sáng)   GIÁ
Dù phản bạc Parabolic hiệu Godox - UB-130W   1.600.000
Dù phản bạc Parabolic hiệu Godox - UB-165W   1.800.000

 

 

DÙ XUYÊN Parabolic (Đã bao gồm tản sáng) MÃ SẢN PHẨM  GIÁ
Dù xuyên Parabolic hiệu Godox - UB-85D UB-85D + DPU-85BS 900.000
Dù xuyên Parabolic hiệu Godox - UB-105D UB-105D + DPU-105BS 1.180.000
Dù xuyên Parabolic hiệu Godox - UB-130D UB-130D + DPU-130BS 1.680.000
Dù xuyên Parabolic hiệu Godox - UB-165D UB-165D + DPU-165BS 1.800.000

 

 

_______________________________________________________________

  Bộ 3 đèn và Dù 165cm 

    giá :  call

 

              

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________

              Dù 1,65m - Công dụng & Ưu điểm 

 

   Khi chnh Fashion Photography , chuyêđề Thời trang, thì lượng ánh sáng mô tả chi tiết và bao quát luôn đòi hỏi hơn bao giờ hết .

    Sử dụng Dù phản lớn nhất có thể giúp : 

              * Giảm Shadow tương phản vùng tối 

             * Tạo Ánh sáng đều hơn cho bức ảnh.

 

 

                 Giá : 2.200.000 đ /     Bộ sản phẩm gồm  DÙ 165cm + tấm Diffuser  . 

 (b s/p không bán riêng )                                                                    

     

 

                                  
          

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê