8 đèn 40W

http://cameratranquang.com/san-pham/phong-art-mm19-1-3202.html

Tìm Kiếm

Bao máy ảnh Du lịch

Bao máy ảnh Du lịch
Mã sản phẩm:
Bao máy ảnh Du lịch
Giá:
140.000 VND
Chia sẻ:

* Hộp chống sốc , hộp kín chống nước


         Canon SX260、SX240、SX230、SX220、SX210、SX200、SX120、SX110、SX100、A1300、A650、D10、D20、G7
                          SONY HX55、HX30、HX20、HX10、HX9、HX7、HX5C、H90、H70、H20、H10、RX100 RX100II
 

                          Nikon S9200、S8200、S8100、S6300、S6200、S4300、S4150、S3300、S3100、S2600、S2500
                          SAMSUNG EX1、EX2F、WB1000、WB850F、WB750、WB700、WB650、WB550、WB500、WB151、WB150F、WB150
                        
FujiFilm XF-1 F800 F775EXR F605 F665EXR XP100 F505EXR XP170 XP150 F305EXR

                       Panasonic XZ-1、SZ31、SZ XZ-1、SZ :XZ-1、SZ31、SZ XZ-1、SZ XZ-1、SZ31、SZ XZ-1、SZ31、SZ30、SZ20、SZ14、SZ12、SZ11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê