1

http://cameratranquang.com/san-pham/phong-art-mm19-1-3202.html

Tìm Kiếm

FLash E120 Dù Softbox & bàn chụp sản phẩm

FLash E120 Dù Softbox & bàn chụp sản phẩm
Mã sản phẩm:
FLash E120 Dù Softbox & bàn chụp sản phẩm
Giá:
6.150.000 VND /Bộ
Chia sẻ:
  
     Bàn chụp sản phẩm thường Setup cơ bản nhất với 2 đèn : 
      
              Bộ Setup bàn chụp sản phẩm  với  4  nguồn sáng của Softbox :
  

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê