8 đèn 40W

http://cameratranquang.com/san-pham/phong-art-mm19-1-3202.html

Tìm Kiếm

Bộ tay treo softbox 50x70cm & flash SY3000

Bộ tay treo softbox 50x70cm & flash SY3000
Mã sản phẩm:
Bộ tay treo softbox 50x70cm & flash SY3000
Giá:
2.450.000 VND
Chia sẻ:

1 LED 360 40W & tay treo

 

                

 

 

  

 

                                      4 LED 360 26W & tay treo

 

 

 

 

 

 

           1 LED 360 26W & tay treo

 

 

                   1 Flash SY3000 & tay treo

 

 

 

 

                     Flash GODOX SY3000 & Dù

  giá : 2.100.000 đ  /bộ

   

    

                               Flash GODOX SY8000

  giá : 2.600.000 đ  /b

 

 

 

 

giá : 850.000 đ

       

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 


 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê