8 đèn 40W

http://cameratranquang.com/san-pham/phong-art-mm19-1-3202.html

Tìm Kiếm

SNOOT cho đèn Flash Bowen

SNOOT cho đèn Flash Bowen
Mã sản phẩm:
SNOOT cho đèn Flash Bowen
Giá:
590.000 VND
Chia sẻ:

 Các loại đèn Flash tương thích với Snoot ngàm Bowen

     Thiết đặt ánh sáng với Snoot để hướng nguồn ánh sáng đi thẳng đến chủ đề ,từ xa . Gom nguồn ánh sáng tập trung trên 1 diện tích mô tả , giới hạn vùng toả sáng .

 

    Bộ Snoot & L-bracket  : giá 1.000.000 đ .
                       gắn đèn Flash Speedlite để sử dụng Snoot
            

 Hiệu quả của Snoot  

 

        

    Snoot được đặt sau lưng mẫu , đặt từ khoảng cách xa, đã làm chủ đề ven theo tóc , ánh sáng trên vai và cánh tay nổi bật . 

 

 

Các ví dụ khác  sử dụng Snoot như đèn Rim ligh

 

 

                ...chưa có Snoot , bức ảnh chỉ có 1 đèn softbox

 

 

                                     ...có Snoot ở phía sau như 1 đèn Rim-light

 

 

 

             ... và khi tăng cường độ của đèn Rim-light (Snoot)

 

 

    

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê