8 đèn 40W

http://cameratranquang.com/san-pham/phong-art-mm19-1-3202.html

Tìm Kiếm

BK-304

BK-304
Mã sản phẩm:
BK-304
Giá:
980.000 VND
Chia sẻ:

 

          

 *Chân máy Beike-304  (ball BK)

Giá :        980.000 đ 

-cao tối đa:   1m6

-đầu ballhead chịu khối lượng máy ảnh và ống kính 2.0 kg

 

Hotline: 093 875 9838 - 0947759837

để gắn điện thọai Smartphone lên 1 chân máy ảnh :  

 PhoneClip : 55.000 đ

   

 

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê