1

http://cameratranquang.com/san-pham/phong-art-mm19-1-3202.html

Tìm Kiếm

BẢNG GIÁ

Máy ảnh Fujifilm Chính hãng và ống kinh Fujinon

Máy ảnh Fujifilm Chính hãng và ống kinh Fujinon

 Fujifilm GFX 50S............= 139.000.000đ
GF 23mm F1.4.............= 61,900,000 đ
GF 45mm F2.8.............= 39,900,000 đ
GF 63mmF2.8..............= 34.900.000 đ
GF 32-64mmF4............= 47.500.000 đ
GF 110mm F2..............= 66,900,000 đ
GF 120mmF4...............= 64.900.000 đ

Fujifilm X-T2 body................= 28.600.000đ - Tặng chân máy Manfrotto 1,200,000 đvn
Fujifilm X-T2 18-55...............= 35.990.000đ- Tặng chân máy Manfrotto 1,200,000 đvn
Fujifilm X-T2 Body silver........= 33.990.000đ - Tặng chân máy Manfrotto 1,200,000 đvn
Fujifilm X-Pro2 silver.............= xx.000.000đ - Tặng chân máy Manfrotto 1,200,000 đvn
Fujifilm X-Pro2 - 23mmF2......= 53.990.000đ - Tặng chân máy Manfrotto 1,200,000 đvn
Fujifilm X-Pro2 body black.....= 36.000.000đ - Tặng chân máy Manfrotto 1,200,000 đvn
Fujifilm X-H1 body................= 43.500.000đ- Tặng chân máy Manfrotto 1,200,000 đvn
Fujifilm XT100 body...............= 14.900.000 - - Tặng 2 dây Peak Design
Fujifilm XT100 kit 15-45.........= 17.900.000 - - Tặng 2 dây Peak Design
Fujifilm XE3 body..................= 21,900,000 đ - Tặng chân máy Manfrotto 1,200,000 đvn
Fujifilm XE3 18-55................= 28,900,000 đ - Tặng chân máy Manfrotto 1,200,000 đvn
Fujifilm XE3 23F2.................= 27,900,000 đ - Tặng chân máy Manfrotto 1,200,000 đvn
Fujifilm X100F.......................= 25.690.000đ - Tặng chân máy Manfrotto 1,200,000 đvn
Fujifilm X-T20 Body...............= 17.190.000đ - Tặng chân máy Manfrotto 1,200,000 đvn
Fujifilm X-T20 16-50..............= 19.850.000đ - Tặng chân máy Manfrotto 1,200,000 đvn
Fujifilm X-T20 18-55..............= 24.190.000đ- Tặng chân máy Manfrotto 1,200,000 đvn
Fujifilm X-A5 kit 15-45.............= 13.600.000đ - Tặng chân máy Manfrotto 1,200,000 đvn - filter - thẻ 16gb- túi
Fujifilm X-A3 Body.................= 6.500.000đ - thẻ 16gb - túi
Fujifilm X-A3 16-50................= 9.840.000đ - thẻ 16gb - túi
Fujifilm X-A10 Body................= 5.990.000đ - thẻ 16gb - túi
Fujifilm X-A10 16-50...............= 7.900.000đ - thẻ 16gb - túi
Fujifilm XP130........................= 5.300.000đ2/ Lens FUJINON : Hàng chính hãng - BH 24 tháng
Giảm 2,000,000 đvn (từ 23/6-23/8/2018) khi mua ống kính: XF16, XF56, XF56APD, XF80,XF90, XF10-24, XF16-55, XF18-135, XF50-140, XF55-200, XF100-400, XF23 F1.4, XF35 F1.4
XF 16mm F1.4 wr...........= 19.x00.000đ
XF 14mm F2.8............= 16.000.000đ
XF 18mm F2...............= 6.990.000đ
XF 27mm F2.8............= 5.750.000đ
XF 23mm F1.4............= 17.900.000đ
XF 23mm F2 (silver)....= 8.600.000đ
XF 23mm F2 (black)....= 8.600.000đ
XF 35mm F2...............= 7.700.000đ
XF 35mm F1.4............= 12.590.000đ
XF 50mm F2..............= 9.590.000đ
XF 56mm F1.2............= 19.100.000đ
XF 56mm F1.2 R APD..= 27.500.000đ
XF 90mm F2...............= 19.200.000đ
XF 80mm F2...............= 24.500.000đ
XF 50mm F2...............= 9.x90.000đ
XF 60mm F2.4............= 6.990.000đ
XF 10-24 F4................= 19.200.000đ
XF 16-55 F2.8.............= 24.500.000đ
XC 16-50 F3.5-5.6.......= 3.240.000đ
XF 18-55 F3.5-5.6.......= 7.390.000đ
XF 18-55 F3.5-5.6 (Japan)...= 8.400.000đ
XF 18-135 wr..............= 1x.900.000đ
XF 55-200...................= 14.990.000đ
XC 50-230 F4.5-6.7......= 4,100,000 đ
XF 50-140 F2.8............= 30.500.000đ
XF 100-400..................= 40.500.000đ

Extender 1.4................= 8.800.000đ
XF2.0x TC....................= 9.150.000đ
M-Mount Leica.............= 3.790.000đ

Các tin khác

Danh mục sản phẩm

Phông và trục phông

Thống kê